Publications
Aysel Yıldız, Yannis Spyropoulos, and M. Mert Sunar, eds, Payitaht Yeniçerileri: Padişahın “Asi” Kulları, 1700-1826 [The Janissaries of the Ottoman Capital: The Sultan’s “Rebel” Servants, 1700–1826] (Istanbul: Kitap Yayınevi, 2022).

 • Contents:
  • Aysel Yıldız, Yannis Spyropoulos, and M. Mert Sunar"İstanbul, Taşra ve Yeniçeriler," p.13-36.
  • Yannis Spyropoulos, "Yunan Bağımsızlık Savaşı Sırasında Ele Geçirilen İki Yeniçeri Mektubunun Düşündürdükleri," p. 37-62.
  • Yahya Araz, "Kişisel Dünyalar, Aidiyetler ve Toplum: İstanbul’da Yeniçerilerin ve Ailelerinin Vasiyetleri (1750-1826)," p. 63-100.
  • Taner Öztürk, "18. Yüzyıl Ortalarında İstanbul Yeniçerileri," p. 101-132.
  • Abdulmennan Mehmet Altıntaş, "İstanbul Loncaları ve Yeniçeriler: Kayıkçı Esnafı Üzerine Bir Deneme (1677-1752)," p. 133-156
  • İrfan Kokdaş, "İstanbul Esame Piyasası Üzerine Notlar (1750-1826)," p. 157-200.
  • Aysel Yıldız, "İstanbul’un Asi Kulları: Yeniçeriler, Sipahlar ve Cebeciler," p. 201-260.
  • Mehmet Mert Sunar, "İstanbul’da Yeniçeri Ortalarının Karıştığı Sokak Çatışmaları (18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başları)," p. 261-286
  • Mehmet Savan ve Süreyya Uzun Pekşen, "Yeniçeri Şair Evreni ve Son Yeniçeri Şairlerden Galatalı Hüseyin Ağa’nın Dünyası," p. 287-392.


Open the PDFYannis Spyropoulos, ed., Insights into Janissary Networks, 1700-1826, special Issue of Cihannüma: Journal of History and Geography Studies 8, no.1, (2022).

 • Contents:
  • Yannis Spyropoulos. "introduction," p.1-8.
  • Yannis Spyropoulos and Aysel Yıldız, "Pseudo-Janissarism (Yeniçerilik İddiası) in the Ottoman Provinces (with Special Reference to Adana): Its Emergence and Its Geographic and Socio-Economic Aspects," p. 9-54.
  • Yahya Araz, "A General Overview of Janissary Socio-Economic Presence in Aleppo (1700-1760s)," p. 55-77.
  • Abdulmennan Mehmet Altıntaş, "Being a Comrade of the Ciddavis: The Security of the Cairo Pilgrimage Caravan and Its Economic Dimensions in the Eighteenth Century," p. 79-100
  • İrfan Kokdaş, "Janissaries and Conflicts over Rural Lands in the Vidin Region (1730-1810)," p. 101-127.
  • Anna Sydorenko, "Using the Ukrainian Archives for the Study of Janissary Networks in the Northern Black Sea: Research Perspectives and Challenges," p. 129-144.
  • Mehmet Mert Sunar, "Chasing Janissary Ghosts: Sultan Mahmud II's Paranoia about a Janissary Uprising after the Abolition of the Janissary Corps," p. 145-168.
  • Articles can be separately downloaded here


Open the PDF

 

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 849911)